Announcements

Important Updates and announcements


UPDATE WATER AND FOOD DISTRIBUTION Sept 14th

  • Published at: Sept. 14, 2017, 2:04 p.m. | Updated on: Sept. 14, 2017, 2:04 p.m.

UPDATE: WATER-/VOEDSELDISTRIBUTIE - WATER/FOOD DISTRIBUTION

English:

Water and rations will be handed out on a large scale to the people on St. Martin today. Local authorities determine the locations of issuing points. Military personnel will support the authorities en guarantee safety. Everyone on Sint Maarten is requested to listen to radio Laser (101FM). Locations and times of distribution will be broadcasted. In the meantime of handing out water and rations today 12 shops in different districts will be supplied. Once supplying is successful these shops will become issuing points. The intentions stated above can only be executed when distribution is possible in an orderly and safe way. Please listen to local personnel and follow their instructions.

Nederlands (Dutch):

Water en rantsoenen worden vandaag op grote schaal uitgedeeld aan de bevolking van Sint Maarten. De lokale autoriteiten bepalen de locaties van de uitgiftepunten. Militairen ondersteunen hierbij en waarborgen de veiligheid. Iedereen op Sint Maarten wordt verzocht radiozender Laser (101FM) goed uit te luisteren. Locaties en tijden van distributie worden via dit kanaal bekend gemaakt. Naast het uitdelen van water en rantsoenen worden vandaag een 12-tal shops in verschillende districten bevoorraad. Zodra de bevoorrading gereed is, worden deze shops uitgiftepunten. Bovenstaande planning kan enkel doorgang vinden indien er geen rellen plaatsvinden en hulpverleners hun werk kunnen doen. U wordt verzocht te luisteren naar het lokale personeel en instructies op te volgen.